Bijdrage aan Training Gemeente Middelburg

11-12-2018

Vanuit de hernieuwde samenwerking met Marcel van de Ven  heeft Rob Chabot op 20 november en 11 december een bijdrage geleverd aan de training wijk- en gebiedsgericht werken  voor de gemeente Middelburg en ketenpartners. Met zijn presentatie "Noties over Veranderen" wist Rob de groep te inspireren om anders te kijken naar hun werk, de samenwerking met ketenpartners en de interactie met de burger. Met als resultaat dat de deelnemers met een nieuwe mindset tot andere oplossingen kwamen in de praktijkcasussen. Een hele leuke groep en een fijne samenwerking met Marcel. Dit smaakt naar meer!