Rob Chabot
Rob Chabot

Oprichter en Eigenaar van BSI

 

Motto: “Het borgen van veranderingen vraagt iets extra's” 

 

De behoefte om meer aandacht te hebben voor implementeren komt voort uit de observaties en ervaringen bij verschillende organisaties in allerlei verandertrajecten. De menselijke factor is vaak bepalend voor het succes en zeker voor de duurzaamheid van de verandering. Met mijn achtergrond als bedrijfskundige ben ik gestart bij de harde en voorspelbare kant van veranderen. Echter, in de programma's en verandertrajecten waar ik bij betrokken was merkte ik keer op keer dat de organisatiecultuur en gedrag bepalend zijn voor het verloop. En dat die kant toch vaak weggestopt wordt. Of onvoldoende aandacht krijgt. En dat is zonde en jammer. Ik verenig in mijn persoon oog voor de menselijke kant, gevoel voor structuur en strategie en weet strategie en werkvloer te verbinden. En wat humor toevoegen kan ook geen kwaad. Door deze aspecten te verenigen in een veranderaanpak ontstaat duurzaam succes. Borgen we de verandering. Ik heb ervaring opgedaan met deze insteek en veranderaanpakken in het Openbaar Bestuur en - vervoer, de financiele dienstverlening en not-for-profit organisaties. 

 

Rob’s specialiteiten zijn: inspireren en verbinden, scherpe diagnose stellen, ontwikkelen implementatiestrategie/veranderaanpak en organiseren van samenwerking.

 

De observaties, overtuigingen en ervaringen hebben geleid tot een mooi portfolio van opleidingen. Hierin kan ik veel kwijt van mijn visie. De waarheid bestaat niet. Dus gebruiken we meerdere veranderkundige theorieën (brillen), oefenen we in de praktijk en zetten we in op inspiratie en reflectie.