Strategische implementatie

Strategische implementaties zijn veranderingen waarin wij als BSI specifieke aandacht besteden aan 3 aspecten:

 

  1. operationaliseren van de strategie of ambitie 
  2. ontwikkelen van een veranderstrategie en
  3. concretiseren van het gewenste gedrag.

Onze ervaring is dat deze aspecten vaak onderbelicht blijven in veranderingen, maar wel veel impact hebben op het verloop en succes van veranderingen. 

Een strategische implementatie kent geen vaste organisatievorm. Juist niet. Onze filosofie kan toegepast worden op projecten, programma's of lijnactiviteiten. Wij geloven dat elke verandering uniek is en je creatief moet blijven in je aanpak. Wij noemen dat de verander- of implementatiestrategie. In een veranderstrategie komen inhoud, de beoogde resultaten, het gewenste gedrag, de belangen van stakeholders en de identiteit van de organisatie bijeen. 

 

Taal heeft vaak veel impact op adoptie. Het taalgebruik op deze website kan inspireren, herkenning oproepen of tot irritatie leiden. Zo verwijst implementeren voor sommigen naar een blauwe aanpak of ICT-systemen. Het kan ook een herinnering zijn aan een succesvolle verandering. Het is in veranderingen belangrijk om goed en aandachtig te luisteren en ruimte te geven aan de behoefte en invalshoek van een ander.

 

De woorden Strategisch implementeren roepen een reactie op. Dat is bewust. Het is eigenlijk een contradictio terminis. Implementeren wordt niet geassocieerd met het strategische niveau, maar met het operationele niveau. Tegelijkertijd roept implementeren een beeld op van afmaken, concreet, niet vrijblijvend. Dat spreekt ons aan. Waar wij in geloven is door een strategie plat te staan en begrijpelijk te maken voor medewerkers en de werkvloer neemt de waarde enorm toe. Dat betekent voor osn dat er van beide kanten ruimte gegeven moet worden aan de ander. Versterken deze krachten (strategie/beleid en uitvoering) elkaar dan voegt de strategie echt iets toe aan de performance van een organisatie. Een goede veranderstrategie verbindt voor een verandering het denken met het doen. Vervolgens voedt het denken het doen. En dan onstaat er een 'flow'. Het lijkt dan alsof dingen vanzelf gaan en mensen elkaar echt gaan begrijpen. En daar worden niet alleen wij vrolijk van, maar ook onze klanten. 

Herkenbaar? Cryptisch? Interessant? Of een reden om door te praten? Neem contact met ons op en graag lichten wij onze visie en ervaringen met verandertrajecten toe.