werk

Masterclass verandermanagement

 

Masterclass verandermanagement

 

Hoe een professional kijkt naar zijn/haar veranderopgave en de veranderprocessen is cruciaal. Wij helpen professionals anders en meervoudig te kijken. Door anders te kijken ga je nieuwe dingen zien. En dat biedt ruimte voor andere oplossingen en een andere mindset. In de masterclass krijgen deelnemers ruim 10 zogenaamde brillen aan. Elke bril kent zijn eigen focus en toepassing. Voorbeelden van brillen zijn strategisch implementeren, de kleurentheorie en waarderend onderzoeken. We stimuleren deelnemers om nieuwe brillen uit te proberen in hun praktijk. In de masterclass oefenen we met rollenspellen en een expeditie case. Rode draad door alle bijeenkomsten heen zijn het persoonlijke leerdoel en veranderprofiel.

Een vergelijkbare masterclass als deze bestaat niet. Voor de opzet en inrichting van de masterclass zijn onze eigen lessen uit de praktijk en onze visie en overtuigingen bepalend geweest. De reikwijdte van onze instrumenten is uniek. Veel concurrerende opleidingen focussen meer op de praktijk of de theorie. Wij hebben een mooie mix gevonden van praktijk en theorie en met een doorlooptijd van zo’n 9 maanden kan het nieuwe gedrag daadwerkelijk geborgd worden.

 

Deze inspirerende masterclass is een reis die je niet wilt missen!


Deze masterclass verzorgen wij ook als inhouse variant . Dat biedt de ruimte om specifieke accenten of onderwerpen toe te voegen. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Mail ons dan op info@strategischimplementeren.nl of bel ons op: 06 - 360 80 618.  

 

 

Programma

 

 

Intake

We voeren met elke deelnemer een intakegesprek. Het intakegesprek is naast een kennismaking bedoeld om het instapniveau vast te stellen, de deelnemer mee te nemen door het programma en om het persoonlijke leerdoel te verkennen. Gedurende de masterclass bijeenkomsten werkt elke deelnemer gericht aan zijn leerdoel. 

 

 

Leerdoel en kick-off

In de kick-off presenteert elke deelnemer zijn concept leerdoel en geeft de hele groep feedback. Hierna scherpen alle deelnemers hun persoonlijke leerdoel aan. Na de kick-off volgen 5 inhoudelijke masterclasses conform het programma. 

 

 

 

Individuele gesprekken

Halverwege de masterclass volgt een individueel gesprek met een trainer. De deelnemer is eigenaar van zijn persoonlijke ontwikkeling en bepaalt de agenda van dit gesprek. Meestal komt de voortgang van het leerdoel aan de orde, wordt het veranderprofiel doorgenomen en bekijken we hoe de deelnemer de handvatten nog beter kan toepassen. Deelnemers kijken meestal terug op een enerverend en inspirerend gesprek.

 

Klik op de afbeelding om te vergroten

 

 

 

Als deelnemer:

 • ...wordt je geïnspireerd met veranderkundige thema’s
 • ...werk je in de praktijk aan je persoonlijke leerdoel
 • ...oefen je met nieuwe brillen opzetten
 • ...wordt je meer bewust van je eigen veranderprofiel en -stijl
 • ...doe je inzichten op via intervisie en rollenspelen
 • ...oefen je in een veilige omgeving met de expeditiecase

 

Met als doel:

Een betere veranderprofessional te worden door je veranderaanpakken te verbreden, bewuster na te denken over je eigen stijl en blinde vlekken, meer gevoel te hebben voor de context waarin je opereert en strategischer met veranderen bezig te zijn.

 

Doelgroep

 • Je hebt een leidende rol of je bent frequent betrokken bij het realiseren van veranderingen
 • Je hebt een aantal projectmanagement, algemeen management- dan wel vaardigheidsopleidingen gehad. Kortom, de basis beheers je;
 • Je hebt minimaal 7 jaar werkervaring;
 • Je opdrachten worden steeds complexer en vragen meer van jou als “veranderaar”;
 • Je merkt dat de praktijk weerbarstig(er) is en dat je kennis daar geen antwoorden op geeft;
 • Je vindt het lastig om je visie over te brengen, je krijgt mensen niet altijd makkelijk mee;
 • Er zijn (geregeld) conflicten in je team, je worstelt met je leiderschap of je hebt twijfels over de effectiviteit van je (project)aanpak;
 • Je vindt stakeholderengagement lastig in een politieke context;
 • Je wilt je horizon verbreden, geïnspireerd worden met nieuwe theoretische inzichten die toepasbaar zijn in de praktijk.

Deelnemers zijn vooral ervaren, senior professionals, die acteren in verandertrajecten, in rollen als projectleider, verandermanager, opdrachtgever, portfoliomanager of implementatiemanager. De gemeenschappelijke deler is behoefte aan zelfontplooiing en meer bagage (bewustwording en theorie).

 

Je leert het meeste in deze masterclass als je met concrete praktijkvragen zit waar je tegen aanloopt en je op wilt ontwikkelen.

 

Trainers

Bij de masterclass bijeenkomsten is een vaste begeleider van BSI en worden alle trainers van BSI en gastdocenten betrokken.

 

Rob Chabot

Ariadne ter Haar

Gerard van den Berg

Paul Morsch

Jaap Hardeman

 

Locatie en catering

De masterclass bijeenkomsten vinden plaats op meerdere locaties centraal in het land. Er wordt gezorgd voor drankjes, lunch en een snack (indien van toepassing).

 

Data

De masterclass Verandermanagement wordt jaarlijks 2 keer aangeboden. In het voorjaar (intake februari) en in het najaar (september). De Masterclass VM omvat 9 groepsbijeenkomsten, waarvan 6 inhoudelijke masterclass bijeenkomsten. Bij aanvang wordt met elke deelnemer een intakegesprek gehouden en halverwege het hele traject een tussentijds gesprek. Tussen de masterclass bijeenkomsten zit gemiddeld zo'n  3-4 weken.

Voor actuele data, zie de kalender hier.

 

N.b. aangezien er ook van externe locaties gebruik wordt gemaakt, worden de data van deze masterclass pas definitief als er genoeg deelnemers zijn.  Bij de kick-off worden alle data gecommuniceerd naar de deelnemers.

 


Aanmelden

Meld je hier aan voor deze masterclass.

 

Naam:*
E-mailadres:*
Functie:
Werkgever:
Onderwerp of opleiding:*
Vraag: